Årsarkiv: 2013

Styre for Fivefondet 2013

Årsmøta i Studentmållaget i Oslo og Litteraturselskapet Det Norske Samlaget har vald desse til styre for Fivefondet: Helene Urdland Karlsen Bente Riise (vald av Samlaget) Janne-Kristin Svarstad Nygård (vara) Tina Fauskanger (vara)

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist for tilskot er 1. oktober 2013.