Styre for Fivefondet 2009

Årsmøta i Studentmållaget i Oslo og Litteraturselskapet Det Norske Samlaget har vald desse til styre for Fivefondet:

  • Håvard Tangen
  • Erik Bolstad
  • Gudrun Kløve Juuhl

Nemnda har vald Erik Bolstad til leiar, Håvard Tangen til nestleiar og Gudrun Kløve Juuhl til styremedlem.